kode 39 utvidet

eksempel :

klar

Installere QRCode Generator Chrome Extension?