gs1 databar begrenset kompositt strekkodegenerator

eksempel :

klar