gs1 databar stablet retningsbestemt strekkode

eksempel :

klar

Installere QRCode Generator Chrome Extension?