gratis gs1 databar utvidet stablet generator

eksempel :

klar