gratis gs1 databar avkortet kompositt generator

eksempel :

klar