gs1-128composite strekkodegenerator

eksempel :

klar