på nett auspost 4 oppgir kundekode generator

eksempel :

klar