på nett gs1 databar omnidirectional composite generator

eksempel :

klar