på nett gs1 data matrise generator

eksempel :

klar

Installere QRCode Generator Chrome Extension?