på nett japan post 4 oppgi kundekode generator

eksempel :

klar