på nett rationalizedcodabar generator

eksempel :

klar